FXR536D सोलर पाइल ड्रायव्हर

ऑस्ट्रेलिया मध्ये FES रोटेटर

साइटवर XCMG ट्रेंच कटर XTC8055

FES क्रॉलर-आधारित सोलर पाइल ड्रायव्हर

XCMG खोल पाणी विहीर ड्रिलिंग रिगची ठळक वैशिष्ट्ये

FES साइड पकड उत्खनन आरोहित व्हायब्रेटरी हॅमर